ผลงานติดมู่ลี่อลูมิเนียม ย่านนิคมบางปู

ตัวอย่างผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีเทา พร้อมด้วยระบบแกนปรับ เพื่อช่วยเปิด-ปิดของใบมู่ลี่อลูมิเนียม โดยติดตั้งบริเวณกระจกห้องภายในออฟฟิศ

Read more