ผลงานติดมู่ลี่อลูมิเนียม ย่านนิคมบางปู

สถานที่ : นิคมบางปู
ลูกค้าสามารถเลือกดู มู่ลี่อลูมิเนียม เพิ่มเติมได้ที่ คลิก!!

ตัวอย่างผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีเทา พร้อมด้วยระบบแกนปรับ เพื่อช่วยเปิด-ปิดของใบมู่ลี่อลูมิเนียม โดยติดตั้งบริเวณกระจกห้องภายในออฟฟิศ เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ในเวลาที่ต้องทำงาน ใช้เวลาอยู่ภายในห้องนั้นๆ ซึ่งมู่ลี่อลูมิเนียมช่วยกรองแสงได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ทำให้แสงแดดจากด้านนอกกระทบ และสร้างปัญหาทำให้ห้องรู้สึกร้อนอบอ้าว

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีเทา พร้อมระบบแกนปรับใบมู่ลี่

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีเทา พร้อมระบบแกนปรับใบมู่ลี่

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีเทา พร้อมระบบแกนปรับใบมู่ลี่

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีเทา พร้อมระบบแกนปรับใบมู่ลี่

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีเทา พร้อมระบบแกนปรับใบมู่ลี่

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีเทา พร้อมระบบแกนปรับใบมู่ลี่

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีเทา พร้อมระบบแกนปรับใบมู่ลี่