ผลงานติดมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ออฟฟิศ ย่านสุขุมวิท 49

สถานที่ : ซอยสุขุมวิท 49 กรุงเทพฯ
ลูกค้าสามารถเลือกดู มู่ลี่อลูมิเนียม เพิ่มเติมได้ที่ คลิก!!

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ภายในออฟฟิศ ย่านซอยสุขุมวิท 49 พร้อมชุดอุปกรณ์ราง ระบบเชือกดึง สีขาว ช่วยป้องกันแสงแดดจากด้านนอก เพื่อไม่ให้ลอดผ่านเข้ามาภายในห้องทำงานได้

ผลงานติดมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาวภายในออฟฟิศ ย่านสุขุมวิท

ตัวอย่างงานมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว และชุดอุปกรณ์ เชือกดึงสีขาว

ภาพบรรยากาศภายในออฟฟิศหลังจากติดตั้งด้วยมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว

บรรยากาศอีกฝั่งที่มีแสงเข้ามาภายในออฟฟิศ โดยทดสอบปรับใบมู่ลี่ปิดมู่ลี่ เห็นได้ว่าแสงไม่สามารถลอดผ่านเข้ามาได้

บรรยากาศอีกฝั่งที่มีแสงเข้ามาภายในออฟฟิศ โดยทดสอบปรับใบมู่ลี่ปิดมู่ลี่ เห็นได้ว่าแสงไม่สามารถลอดผ่านเข้ามาได้บรรยากาศอีกฝั่งที่มีแสงเข้ามาภายในออฟฟิศ โดยทดสอบปรับใบมู่ลี่ปิดมู่ลี่ เห็นได้ว่าแสงไม่สามารถลอดผ่านเข้ามาได้